แนะนำเพื่อน 50

1.ไปที่หน้ากิจกรรม

2.นำรหัสอ้างอิง

3.จากนั้นก็ให้เพื่อนกรอกรหัสของเร

4.รางวัลจะจ่ายในวันถัดไป